do kasy suma: 0,00 zł

Do kiedy należy wozić dziecko w foteliku samochodowym?

Do kiedy należy wozić dziecko w foteliku samochodowym?

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku podczas jazdy samochodem jest podstawowym zadaniem rodziców. Niezachowanie wymagań uregulowanych przepisami prawa nie tylko powoduje konse­kwencje prawne, przede wszystkim stanowić może zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, które w większym stopniu niż człowiek dorosły narażone jest na negatywne skutki wszelkich wypadków drogowych. Przewożenie dziecka w foteliku samochodowym to jeden z najważniejszych przewi­dzianych prawem sposobów pozwalających na zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jazdy sa­mochodem. W obecnym stanie prawnym o konieczności używania fotelika samochodowego jed­nak nie decyduje wyłącznie wiek dziecka.

Zasady przewożenia dzieci pojazdami samochodowymi

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, tj. ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązek przewożenia dziecka w foteliku samochodowym uzależniony jest od kryterium wzrostu, a nie – od kryterium wieku, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym, tj. do nowelizacji z 2015 r.  Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy dziecko, którego wzrost nie przekracza 150 cm – niezależnie od jego wieku – należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa (lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci).  Ponadto ustawa precyzuje, że fotelik bezpieczeństwa musi być odpowiedni do masy ciała i wieku dziecka oraz powinien spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa. Należy też pamiętać, aby fotelik zainstalować w pojeździe w sposób zgodny z zaleceniami producenta  doty­czącymi bezpiecznego stosowania tego urządzenia.

 

Wyjątki od obowiązku przewożenia dziecka w foteliku samochodowym

Przewidziane zostały pewne odstępstwa od obowiązku przewożenia dziecka w foteliku bezpie­czeństwa. Gdy wzrost i masa ciała dziecka uniemożliwiają zastosowanie fotelika, dziecko, które mierzy co najmniej 135 cm,  można przewozić na tylnym siedzeniu pojazdu, jeżeli jest ono przy­trzymywane przy pomocy pasów bezpieczeństwa. Dziecko powyżej trzech lat można przewozić na tylnym siedzeniu bez użycia fotelika, gdy przewozi się dwoje dzieci w fotelikach bezpieczeństwa i nie jest możliwe zainstalowanie w pojeździe trzeciego fotelika. Inne wyjątki dotyczą przewozu dziecka: taksówką, specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, pojazdami Policji, Straży Granicznej, straży miejskiej oraz gdy występują przeciwwskazania do przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl